Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Advances in lung cancer surgery

Hennon Mark W, Yendamuri Sai

Year : 2012| Volume: 11| Issue : 1 | Page no: 21-21

   This article has been cited by
 
1 Non-small cell lung cancer
Jeanne Held-Warmkessel,Linda Schiech
Nursing. 2014; 44(2): 32
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Carcinoma pulmonar no microcítico: avances recientes
Jeanne Held-Warmkessel,Linda Schiech
Nursing (Ed. española). 2014; 31(5): 46
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Up-regulation of microRNA-138 induce radiosensitization in lung cancer cells
Hui Yang,Yue Tang,Wei Guo,Yuwen Du,Yuanyuan Wang,Ping Li,Wenqiao Zang,Xiaojun Yin,Huaqi Wang,Heying Chu,Guojun Zhang,Guoqiang Zhao
Tumor Biology. 2014;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Inhibition of SENP1 induces radiosensitization in lung cancer cells
Authors of Document Wang, R.-T., Zhi, X.-Y., Zhang, Y., Zhang, J.
Experimental and Therapeutic Medicine. 2013; 6(4): 1054-1058
[Pubmed]  [Google Scholar]

 

Read this article